Mezinárodní myslivecký Oplatek „Pisary 2017” / Międzynarodowy Opłatek Myśliwski „Pisary 2017”

Podobnie jak w latach ubiegłych „Opłatek Myśliwski” stał się kluczową imprezą integracyjną Polaków i Czechów na pograniczu czesko-polskim w Gminie Międzylesie. W roku bieżącym w dniu 21.01.2017 r. imprezę uświetnił przyjazd Chóru „ Maksymilianum” działającego przy Parafii św. Maksymiliana Kolbe w Wrocławiu. Tegoroczną imprezę rozpoczęto w Pisarach przy obelisku myśliwych Koła Łowieckiego „SYLWAN“, gdzie uczczono pamięcią myśliwych, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów. Kwiaty, znicze oraz sygnały myśliwskie połączyły historię oraz współczesnych myśliwych i sympatyków myślistwa. Zdarzenie to było kontynuacją obyczajów i kultury łowieckiej, które przez wieki łączyły Polaków i Czechów – nie tylko myśliwych, ale i zwykłych ludzi.
Obdobně jako v minulých letech byl proveden „Myslivecký oplatek”, který se stává klíčovou akcí mezinárodního setkání Poláků a Čechů z příhraničí, tentokrát v obci Mezilesí. V tomto roce dne 21.01.2017 se představil pěvecký zbor z Vroclavi „Maxmilian”. Tohoroční akce se tradičně započala při obelisku mysliveckého spolku „Sylwan” v Pisarách, kde je památky významných myslivců, kteří již nejsou mezi námi. K obelisku byly položeny květiny, zahráýly se myslivecké sygnály. Tato tradice již 15 let oslovuje svojí etikou a loveckou kulturou nejen myslivce z Čech a Polska ale i osoby zpřízněné.

Następnie wszyscy uczestnicy udali się kilkaset metrów dalej pod paśnik dla zwierząt, gdzie odbyła się tradycyjna wigilia z opłatkiem i wzajemnymi życzeniami. Nie zabrakło potraw wigilijnych m.in. barszczu czerwonego, uszek z nadzieniem, pierogów z kapustą i grzybami, pieczonej ryby …Okrasą plenerowego spotkania był konkurs na najlepszy bigos myśliwski oraz konkurs nalewek myśliwskich.
Pon této prezentaci odešli všichni účastníci cca sto metrů, kde se konal vlastní ceremoniál vánočního dělení se oplatkem s přáním do nového roku. K dispozici byly i pokrmy jako polévka z červené řepy, zelné pirohy, pečená ryba a jiné. Součástí byla i soutěž o nejlepé uvařený a chutnající „bigos”, což je polské národní jídlo. Byla provedena i soutěž o nejlepe chutnající alkoholový výrobek zvaný „myslivecký drink”.

Ksiądz Dziekan Jan Tracz – Honorowy członek MSMP rozpoczyna tradycyjny opłatek myśliwski. Nie zabrakło gry sygnalistów oraz kolęd wykonywanych przez Chór „ Maksymilianum” z Wrocławia.
Kněz – děkan Jan Tracz – člen MSMP, z.s. Honoris causa otvírá tradiční myslivecký oplatek. Nechyběli ani trubači a koledy, které zazpíval sbor „Maksymilian”.

Wieczorem w Kościele parafialnym Bożego Ciała w Międzylesiu odbyła się Msza św. Hubertowska prowadzona przez Ks. Prałata Jana Tracza. Msza prowadzona bardzo uroczyście przy dźwiękach rogów myśliwskich i kolędach chóru, wywarła na uczestnikach mszy duże duchowe przeżycie.
Večer ve farním kostele Božího Těla v Mezilesí byla sloužena mše svatá hubertovská, kterou celebroval knět Jan Tracz. Slavnostní mše byla podtržena zpěvem koled a troubením na lesní rohy. Tímto provedením si účastními mše odnášeli hluboké zážitky duchovní.

Po mszy świętej odbył się występ Chóru dla gości oraz mieszkańców Międzylesia. W głębi zdjęcia – przedstawiciele Zakonu św. Huberta z siedzibą w Kuks.
Po mši svaté vystoupil sbor se svoji produkcí ještě pro obyvatele Mezilesí. Na snímku jsou i členové ŘsH se sídlem na Kuksu.

Pod koniec mszy na umieszczonym na ołtarzu sztandarze dokonano uroczystego wbijania gwoździ na drzewiec sztandaru przez 2-ch nowych członków naszego stowarzyszenia, kol. Zdenka Bruna i Jaroslava Kejnowskiego z Czeskiej republiki. Obrzędowy charakter opłatka zakończono wieczorem na Rynku Międzyleskim, gdzie przy Kolumnie NMP pod figurą św. Huberta położono kwiaty i zapalono symboliczne znicze. Słowa uznania dla naszej corocznej impezy integracyjnej polsko-czeskiej wyraził Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie Pan Tomasz Korczak. Głos zabrali również Ks. Dz. Jan Tracz oraz V-ce Prezes Kamil Rind z Czeskiej republiki. Oprawę muzyczną zapewnił Zespół Muzyki Myśliwskiej „Akord Lasu” pod dyrekcją Andrzeja Wystygły. Wieczór zakończył się balem karnawałowym w tym roku realizowanym w Gminnym Domu Kultury w Międzylesiu.
Na konci mše svaté se před oltářem provedlo slavnostní posvěcení sponzorských značek, které jsou umístěny na žerdi praporu a to od Zdeňka Bruny a Jaroslava Kejnovského z České republiky. Po mši se ukončilo slavnostní setkání na náměstí u sochy sv. Huberta, kde byly položeny kytice a zapáleny svíčky. V proslovu starosty města Mezilesí pana Tomáše Korczaka byly oceněny přínosy této spolupráce v rámci organizace MSMP, z.s.. Proslov pronesl i kněz Jan Tracz a tajemník Ing. Kamil Rind z České republiky. Na lesní rohy a borlice zatroubili členové skupiny „Akord Lasu” pod vedením Andreja Wystygly. Večer se uskutečnil myslivecký ples v tomto roce realizovaný v Domě kulutry v Mezilesí.

Odbyła się Loteria-Tombola, gdzie do wylosowania były bażanty, dzikie kaczki oraz 2 cielaki daniela nie licząc licznych fantów rzeczowych. Odbyła się też licytacja witraży wykonanych z okazji jubileuszowego spotkania przez naszą kol. Danutę Wierzbicką-Bare. Zabawa przy Zespole wokalno – muzycznym „ SZAROTKA” urozmaicana przez sygnalistów myśliwskich trwała do samego rana.
Byla provedena tombola o ceny, kde bylo možné vyhrát bažanty, divoké kačeny nebo 2 kusy daňčat a mnoho různých jiných cen. Bylo také provedena dražba vitráží naší členky Danuty Wirbické – Bary. K poslechu i tanci hrála hudební skupina „SZAROTKA”. Zábava trvala až do samého rána.

Text: Inž. Roman Rybak, Překlad Ing. František J. Frola

Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized a jeho autorem je kuba. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.